Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Duurzame warmte

We gebruiken aardgas voor het verwarmen van ons huis, voor het warme water uit de kraan of douche en ook vaak om op te koken. Vanaf 2050 willen we alternatieve, duurzame energie gebruiken die geen CO2 uitstoot. Dit hebben we afgesproken in het Klimaatakkoord. Het doel is dat de eerste wijken in 2030 overgaan naar duurzame warmte. En in 2050 hopen we alle woningen van duurzame energie te voorzien.

Er zijn verschillende redenen waarom we overstappen op andere, duurzame energiebronnen. Een daarvan is dat aardgas zorgt voor een groot deel van de CO2-uitstoot en dus voor de opwarming van de aarde. Door over te stappen op andere vormen van energie, zoals all electric of zonne-energie, verminderen we de CO2-uitstoot.

De Warmtevisie voor Wierden

De Warmtevisie voor de gemeente Wierden is klaar. Hiermee wordt een route geschetst voor de wijken in de gemeente, zodat iedereen een eerste doorkijk heeft voor wanneer zijn of haar wijk aan de beurt is om aardgasvrij/ aardgasvrij-ready te worden. Daarnaast wordt beschreven welke stappen we hiervoor kunnen zetten vóór 2030. Naast de technische mogelijkheden, wordt ook gekeken naar de maatschappelijke kosten en de eindgebruikerskosten. Pas in de later (per wijk) op te stellen Wijkuitvoeringsplannen (WUP) wordt de definitieve keuze gemaakt. Individuele oplossingen zoals een (hybride) warmtepomp, wel of niet in combinatie met duurzaam gas lijken voor het merendeel van de woningen het meest kansrijke alternatief. Een goed geïsoleerde woning is daarbij voor iedereen de eerste, meest logische en belangrijke stap. Wierden wil wel zoveel mogelijk gebruik maken van het bestaande aardgasnetwerk.

Isolatie is de eerste stap

De keuze voor het alternatief voor aardgas hangt sterk samen met isolatie. Hoe beter de isolatie van een woning of gebouw, hoe minder warmte verloren gaat. Als regel geldt: hoe beter de woning geïsoleerd is, hoe lager de temperatuur kan zijn om je woning te verwarmen. Inwoners worden in de Warmtevisie nu al opgeroepen goed te kijken naar de isolatiemogelijkheden. Wooncoaches van het Energieloket kunnen hier kosteloos in adviseren.

Wanneer gaat mijn huis/buurt over?

In 2050 zijn alle woningen in Wierden (en in heel ons land) over op duurzame warmte. Maar we kunnen niet alles tegelijkertijd aanpakken, dus zal het stap voor stap zijn. Wanneer het moment voor jouw woning/buurt is, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of er plannen zijn om de openbare ruimte op te knappen. Maar ook als de waterleidingen, riolering of elektriciteitsnetten vernieuwd moeten worden, kan dit een goed moment zijn om de buurt gelijk over te zetten naar duurzame warmtebronnen. Per buurt onderzoeken we wat een logisch moment is om over te stappen. In 2030 zal de eerste wijk overgaan. In de Warmtevisie geven we een richting wanneer welke wijk overgaat.

Individuele oplossingen

Samen met verschillende experts, Reggewoon, de SDEWE en de netbeheerders heeft de gemeente Wierden per wijk of buurt naar kansrijke alternatieven voor aardgas gekeken. Voor woningen en gebouwen van na 1992 lijkt een all-electric warmtepomp of een hybride warmtepomp i.c.m. duurzaam gas de beste oplossing. Voor woningen en gebouwen van voor 1992 is een hybride warmtepomp of ketel i.c.m. duurzaam gas de beste optie. De woningdichtheid, het bouwjaar, de mate van isolatie en de afwezigheid van warmtebronnen in de gemeente Wierden zijn de hoofdredenen voor een individuele oplossing. De gemeente wil zoveel als mogelijk gebruik maken van het bestaande aardgasnetwerk.

De volgende stap

Nu de richting voor duurzame warmte is gegeven, is de volgende stap om per wijk te kijken wat het beste alternatief voor aardgas is. Dat doen we samen met inwoners in een Wijkuitvoeringsplan (WUP). Samen met inwoners van Wierden Oost, Reggewoon, Cogas, Enexis en ondernemers gaan we als eerste verkennen en onderzoeken of we kunnen komen tot een Wijkuitvoeringsplan voor deze wijk. We stellen graag samen met alle belanghebbenden tussen 2021 en 2030 meerdere Wijkuitvoeringsplannen op. Samenwerking is en blijft daarbij erg belangrijk. Het Wijkuitvoeringsplan is daarmee de route voor de overgang naar een alternatief van aardgas in de jaren naar 2030 en 2050.

Informatie en meedoen

Hieronder kun je de Warmtevisie downloaden. We hebben ook een samenvatting en een overzichtsplaat beschikbaar. Daarnaast hebben we begin 2022 een enquête uitgezet in een aantal wijken in Wierden over de verduurzaming in de wijken. Daarvan kun je hier de resultaten vinden. Inwoners die mee willen doen met de volgende stap, de Wijkuitvoeringsplannen (WUP's), kunnen zich melden via duurzaam@wierden.nl.

Resultaten Enquête Praatplaat Warmtevisie

De Warmtevisie van Wierden

In de Warmtevisie van Wierden geven we een richting hoe we overgaan naar Duurzame warmte.