Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Duurzaam: wat betekent dat voor ons?

Ons klimaat verandert. Daarom gaan we in onze gemeente energie besparen én opwekken en worden we aardgasvrij. We pakken ook de vervelende gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast aan. En zorgen voor meer biodiversiteit in onze gemeente. Ons vervoer wordt schoner, duurzamer en we zullen ons in de toekomst minder vervoeren. Meer thuiswerken dus als het kan. En, tot slot, willen we duurzamer omgaan met afval, kleding en voeding: meer hergebruik dus. Dat doen we graag samen met jou als inwoner. Samen maken we de stap naar een duurzame toekomst. Ben je benieuwd hoe we samen de stap kunnen zetten of wat je juist zelf kunt doen? We vertellen het je graag.

Energiebesparing

Wij stimuleren inwoners en bedrijven om energie te besparen. Dat kan door je huis (beter) te isoleren, energie op te wekken en energiezuinige apparaten aan te schaffen. Via het Energieloket kun je advies inwinnen hoe jij het beste energie kunt besparen. De energiecoaches helpen je graag verder om te besparen. Want wat je bespaart hoeft ook niet opgewekt te worden, toch? En een leuke bijkomstigheid: we hebben aantrekkelijke geld-terug-acties voor je. Lees snel verder!

Duurzame warmte

We gebruiken aardgas voor het verwarmen van ons huis, voor het warme water uit de kraan of douche en ook vaak om op te koken. Vanaf 2050 willen we alternatieve, duurzame energie gebruiken die geen CO2 uitstoot. Dit hebben we afgesproken in het Klimaatakkoord. Het doel is dat de eerste wijken in 2030 overgaan naar duurzame warmte. En in 2050 hopen we alle woningen van duurzame energie te voorzien. Hoe we dat doen, lees je hier

Duurzaam opwekken

In 2018 heeft de gemeente Wierden de ambitie uitgesproken dat in 2050 alle elektriciteit die gebruikt wordt in de gemeente Wierden van duurzame oorsprong is, geproduceerd binnen of buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat we elektriciteit bijvoorbeeld opwekken met zonneparken. De ambitie van de gemeente Wierden sluit aan bij de RES Twente en het Klimaatakkoord. Uiteindelijk willen we naar een 100% energie-neutrale gemeente in 2050. Dat betekent dat we ruimte bieden aan grootschalige vormen van duurzame elektriciteitsopwekking om dit doel te bereiken. Lees hier verder, hoe we onze energie duurzaam op willen wekken

Duurzaam vervoer

Ons vervoer zal schoner moeten, duurzamer en we zullen ons op andere manieren moeten verplaatsen. We beginnen in Wierden om plan te maken hoe we onze elektrische auto's in de toekomst gaan opladen. Waar komen de laadpalen en laadpleinen? Binnenkort vertellen we je hier meer over.

Hergebruik

In Wierden willen we een circulaire maatschappij, met een gesloten kringloop, gebaseerd op hergebruik en hernieuwbaarheid. Het zo lang mogelijk in omloop houden van producten en materialen draagt bij aan het voorkomen van uitputting van de aarde. Het gaat bij hergebruik over afval, over kleding en over voeding. We willen samen met inwoners een actieprogramma opzetten en we willen de reststromen die in de gemeente vrijkomen, zoveel mogelijk nuttig gebruiken. Binnenkort vertellen we je hier meer over.

Klimaat & natuur

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en hevige stortregen. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden zijn aanpassingen in onze leefomgeving noodzakelijk. Dat is klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie betekent dat de leefomgeving zo wordt ingericht dat de samenleving minder kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, droogte, hitte of overstromingen. De biodiversiteit (het aantal soorten) op aarde heeft zich ontwikkeld in miljoenen jaren. Door het ingrijpen van de mens zijn in de afgelopen 200 jaar al meer soorten uitgestorven dan in de 65 miljoen jaar daarvoor. Dit is natuurlijk jammer maar bedreigt ook onze kwaliteit van leven. Iedere vierkante meter telt. Met een groene tuin, een groen dak een groene gevel, een groene erfafscheiding en een vijver in de tuin kan je de natuur in de stad een handje helpen. Hoe we dat doen, kun je hier teruglezen.