Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Twente werkt samen aan de nationale klimaatdoelen

Bericht delen
Deel dit item via facebook Deel dit item via LinkedIn Deel dit item via Twitter

Wat is een Regionale Energiestrategie (RES)?

De RES gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Ook geeft de RES een strategie voor de regionale warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Het doel is om samen met lokale en decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties te komen tot een concreet plan voor onze regionale opwekking van duurzame elektriciteit, warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Doel is dat alle RES-sen in Nederland opgeteld samen de nationale opgave voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land realiseren. Om deze landelijke afspraken over CO2-reductie te halen is regionaal maatwerk nodig.

Eerste stap: plan van aanpak

Martha van Abbema (voorzitter van de Stuurgroep Energie Strategie Twente): "Twente is één van de in totaal 30 RES-sen in Nederland. In de RES Twente kiezen we ervoor om, als resultaat van een intensieve samenwerking tussen uiteenlopende partijen, in juni 2020 een definitief bod te doen aan het Rijk voor onze bijdrage aan de nationale klimaatdoelen. De ‘concept Startnota’, die we nu hebben vastgesteld, is daarvoor ons plan van aanpak. We hebben voor de uitvoering een stuurgroep met daarin bestuurders uit de regio opgericht en een kerngroep met inhoudelijk specialisten. Samen met veel maatschappelijke partijen gaan we dat plan van aanpak nu uitvoeren."

Realistische aanpak. Nieuwe kansen pakken!

Twente gaat voor een realistische, nuchtere aanpak. Er ligt een stevige opgave voor de energietransitie. Die opgave kun je alleen door een goede samenwerking met en tussen partijen behalen. Er moet een goede balans komen tussen de (maatschappelijke) kosten, ruimtelijke impact en maatschappelijke acceptatie. De energietransitie biedt de Twentse samenleving ook heel veel kansen op het gebied van werk en het stimuleren van innovatie.

Een goed en stabiel energienetwerk is noodzakelijk

Voor het opwekken, opslaan en transporteren van duurzame energie is een stabiel energienetwerk noodzakelijk. Huizen en bedrijven moeten uiteindelijk verwarmd worden zonder Gronings aardgas. Dat kunnen we bereiken door te investeren in onze energie-infrastructuur en door verduurzamings-projecten te ontwikkelen. Daarom zijn de regionale netbeheerders Coteq en Enexis actief betrokken.

Voortbouwen op lopende initiatieven

In alle Twentse gemeenten, bij de waterschappen en provincie Overijssel lopen al diverse initiatieven; er gebeurt al veel op het gebied van klimaat en duurzaamheid. In deze initiatieven zit letterlijk veel energie. We bouwen met de Energie Strategie Twente voort op de opbrengsten van deze initiatieven. Martha van Abbema: "In ons plan van aanpak hebben we nadrukkelijk ruimte ingebouwd voor de inbreng van onder meer gemeenteraadsleden, bedrijven en inwoners. Uiteindelijk is het immers aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de diverse Algemene Besturen om de noodzakelijke besluiten de nemen."

Twente energieneutraal in 2050

De Energie Strategie Twente heeft tot doel om inzicht te krijgen in hoe Twente in 2050 energieneutraal kan worden. Gedeputeerde Annemieke Traag van de Provincie Overijssel: "Met behulp van de intensieve samenwerking in de Energie Strategie Twente kiezen de gemeentes straks op welke manier zonne-, wind-, bio-energie en andere warmtebronnen, zoals restwarmte en geothermie in hun omgeving worden ingezet."

Wat is uw waardering van dit nieuwsbericht?

Zeer slecht Zeer goed

Reageren?