Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Het is goed dat er zonneparken komen om energie duurzaam op te wekken

Wat is uw waardering van deze stelling?

Zeer slecht Zeer goed

Reageren?

Wilco Bruggeman

zonnepanelen horen op daken van woningen, gemeentegebouwen, bedrijven etc, maar niet op landbouwgrond waar gewassen, vee of natuur zijn gang kan gaan.

Willie Damveld

We zullen in Nederland met z'n allen moeten werken aan het opwerken van alternatieve energie. Zonneparken zijn daar voor een deel goed inpasbaar.

Jaap

Inderdaad heb ik me ook zelf al vele malen verwonderd afgevraagd waarom niet al die hectares aan platte daken benut zouden (moeten) worden voor het leggen van zonnepanelen, immers dat zou voorkomen dat er evenzoveel hectares aan goede vierkante meters bodem hiervoor gebruikt hoeven te worden.
Juristen en duurzaamheidsmensen in mijn netwerk gevraagd en kreeg als antwoord dat daar zoveel haken en ogen aan kleven dat dat nooit de omvang en de vorm zal krijgen zoals dat we dit graag zouden zien.
Anderzijds is het natuurlijk, terecht geen wenselijk alternatief om goede natuur- en/of agrarisch gebied vol te leggen met zonnepanelen.
Gelijk ook zijn zonnepanelen zeker een serieuze, en indien goed doordacht aangelegd, een beperkt storende optie, voor het bijdragen aan het oplossen van het duurzaamheidsvraagstuk.
De optie die ik hier al voorgesteld zie worden, i.c. om het in het verleden als voorkeursoplossing genoemde tracé van de A35 (als deze al doorgaat) te realiseren middels het enerzijds handhaven en anderzijds verbreden van de bestaande N35 tussen Wierden en Nijverdal, biedt m.i. daartoe een perfecte oplossing. Een oplossing voor het tracé die bovenal eerder al grotendeels is uitgewerkt en waarvoor indertijd als meest optimale en definitieve werd besloten.
Er ontstaat bij die oplossing een strook tussen de A35 en het spoor die geringe waarde heeft als natuur- of agrarisch gebied, zeker niet als hierdoor veel waardevollere gebieden elders gespaard kunnen worden, maar zeker wel geschikt voor het leggen van zonnepanelen en het plaatsen van een geluidwerend scherm.
Dit pleit dus volop voor de oplossing zoals geopperd wordt door onder meer de heren Muller en der Jong, zeker in combinatie met alle overige voordelen (zowel financieel als qua duurzaamheid en leefgenot) die daarbij worden aangehaald.
Dus zeker een gelukkige omstandigheid dat het noordelijk tracé momenteel nog niet verder tot uitwerking c.q. realisatie is gekomen en deze optie nog open ligt ter overweging voor het leggen van zonnepanelen en alle andere plussen die genoemd zijn.

AnoniemJaap

Jaap, ik wil je vragen je suggestie te sturen naar het project DuurzaamheidsrouteA35. Dat kan gemakkelijk via het contactformulier op https://www.duurzaamheidsroutea35.nl/mijn+gemeente/gemeente+wierden/heeft+u+een+vraag-wierden/default.aspx Mocht je tot problemen aanlopen, laat het dan even weten. Dan help ik je verder.

Theo Muller

Mijn idee over de duurzaamheidsroute A 35. Nu het vorige Tracébesluit over de verplaatsing van de N 35 tussen Wierden en Nijverdal door de Raad van State is afgewezen heb ik het volgende voorstel, waarbij tevens de mogelijkheid voor een zonne-energie zone ontstaat.
Het tracé voor verbreding van de N35 gaat terug naar het ontwerp en de voorkeur van de meedenktafels. Door verbreding van de huidige weg met één of 2 rijbanen, bij voorkeur verdiept, komt er een zone tussen de N 35 en de spoorlijn vrij, die gebruikt zou kunnen worden voor een zonne-energie park.
De voordelen:
1. Er komt een grote ruimte vrij voor een energiepark zonder dat omwonenden er direct last van hebben. (Behoudens de woningen, die vanwege de verbreding waarschijnlijk gesaneerd moeten worden)
2. Er wordt minder ruimte gebruikt voor nieuw asfalt
3. Het risico voor lucht- en stikstof verontreiniging in het Wierdens veld wordt minder
4. Er wordt voorkomen dat uitlaat gassen en slijtage afval van banden in het grondwatergebied van Vitens terecht komen (zoals bij de noordelijke variant)
5. Het ontwerp ligt uit de eerdere studie al kant en klaar en is niet duurder dan de noordelijke variant
6. Mogelijk is de beoogde grond deels al eigendom van RWS

CommunicatieTheo Muller

Dag Theo, ik stuur je bericht door naar het team van de Duurzaamheidsroute A35. Mocht je meer tips of ideeën hebben, wil je dit dan melden via de site www.duurzaamheidsrouteA35.nl? Dan komt het meteen op de juiste plek. Groeten Joukje, team communicatie

JaapCommunicatie

Joukje, deze link leidt een doolhof in

AnoniemJaap

Dag Jaap en Theo, ik zal een andere link sturen, die stuurt direct naar het contactformulier: https://www.duurzaamheidsroutea35.nl/mijn+gemeente/gemeente+wierden/heeft+u+een+vraag-wierden/default.aspx

Steven der Jong

De verbreding van de N35 tussen Wierden en Nijverdal biedt een uitgelezen mogelijkheid om duurzaamheid te verenigen met het verhogen van de leefbaarheid van de omwonenden.
Door een geluidswerend scherm te bouwen, dat bekleed wordt met zonnepanelen kunnen we beide doelen behalen. Zo'n scherm biedt zo'n 3500 meter mogelijkheid om de energiedoelen te behalen, zonder landbouwgrond op te offeren en zonder dure 'dakversterkende' constructies te moeten maken. Door het scherm geluidswerend te maken, levert zo'n energieproject een bijdrage aan de leefbaarheid, waar er bij een 'standaard' zonneveld vaak juist argumenten over verminderde leefbaarheid worden aangevoerd.

CommunicatieSteven der Jong

Dag Steven, als je dit idee voor de Duurzaamheidsroute A35 in wil dienen, kun je dat doen via https://www.duurzaamheidsroutea35.nl/mijn+gemeente/gemeente+wierden/interactieve+kaart+wierden/default.aspx Of je vult het contactformulier in, dan wordt je idee ook meegenomen. Groeten Joukje, team communicatie

Gert Kolkman

Elektrische energie opwekken uit zon (en trouwens ook wind) heeft alleen zin als we die energie ook (lokaal!) weten op te slaan. Onze bet-overgrootouders kenden dat principe al: zomers oogsten om de winter door te komen. Elke andere vorm van 'groene' energie die geen zomer-winter seizoen kan overbruggen biedt onze achter-kleinkinderen geen écht duurzaam perspectief.
Het argument dat bij omzetten in bijvoorbeeld waterstof of waterbuffers relatief veel energie verloren gaat is minder relevant dan dat we die energie écht duurzaam beheren.
De vraag hoe we duurzaam opgewekte energie gaan opslaan is veel belangrijker dan de vraag hoe en waar we groene energie gaan opwekken.

André Jekel

Beste gemeente,
Het bevorderen van zonnepanelen is een uitstekende zaak. De voorkeur moet daarbij primair uitgaan naar het leggen van deze panelen op de daken. Het aanleggen van zonneparken, waaronder ik versta het gebruik van weiden, grond etc, dient zoveel als mogelijk tegengegaan. Op korte termijn wordt hiermee wellicht een doelstelling gehaald, maar het leidt direct tot een ongewenste aantasting van het landschap. Het feit dat deze oplossing vaak wordt verdedigd vanuit de opstelling dat dit maar tijdelijk is, bijvoorbeeld voor een jaar of tien omdat tegen die tijd er andere oplossingen zullen zijn, is m.i.niet juist. Na tien jaar zal blijken dat de concessie toch op een of andere manier wordt doorgezet, tijdelijke oplossingen blijven altijd langer in stand.
De enige oplossing voor de meeste zonneparken in het landschap is niet “aandacht voor het landschap” maar deze niet realiseren.
Naast dit alles dient de opbrengst van de zonneparken voor het belangrijkste deel afgedragen aan de gemeenschap!
Dit laatste kan niet voldoende worden onderstreept, op dit moment vloeien de opbrengsten van de zonneparken voor 80% weg naar private (buitenlandse) investeerders (met gebruikmaking van Nederlandse subsidies).

CommunicatieAndré Jekel

We zijn blij met je opmerking over opbrengsten van zonneparken in de omgeving. Dat is juist wat we in het afwegingskader voor zonneparken hebben benadrukt: 50% lokaal eigendom of afdracht in een gebiedsfonds. Zodat de omgeving kan profiteren.

Jan Keppels

Volledige onzin!!! en stop er in godsnaam mee.
Bouw een kerncentrale er bij in Groningen en we hebben genoeg en schone energie.
En als we Rutte weg stemmen dan kunnen voldoende gas inkopen in bv. Rusland en hoeven we ook niet van het gas af.

CommunicatieJan Keppels

Op dit moment is kernenergie niet meegenomen in de opwek van duurzame energie; het Rijk beslist hierover. Bovendien, we moeten het eerste deel van de klimaatdoelen halen in 2030; op zo'n korte termijn is het niet mogelijk een kerncentrale te bouwen. Voor nu telt het dus niet mee.

Gerard Verveen

Eerste prioriteit is alle daken benutten en dan pas op de grond

CommunicatieGerard Verveen

Dat is ook waar de gemeente wierden zich hard voor maakt. We hanteren de Overijsselse zonneladder: wat betekent dat we de voorrang geven om zonnepanelen op bebouwing te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat maximaal 30% van de grote daken geschikt is voor zonnepanelen. Constructie en verzekering zijn hier vaak de oorzaak van. Maar met alleen zon op daken redden we de doelstellingen niet. Er is een mix nodig.