Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Transitievisie Warmte (warmtevisie)

Het jaar 2050 klinkt misschien ver weg, maar die tijd is echt nodig om woningen en gebouwen klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Elke gemeente moet daarom voor eind 2021 een warmtevisie hebben.

De warmtevisie

De Warmtevisie geeft bewoners, huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van de stappen en het tijdpad richting aardgasvrij wonen. Ook wordt beschreven welke toekomstige warmtevoorziening(en) kansrijk zijn per buurt of wijk. En komen de kosten aan bod en de mogelijkheden om die te financieren. Huis- en gebouweigenaren kunnen met deze informatie rekening houden wanneer bijvoorbeeld de CV-ketel vervangen moet worden of een nieuw kooktoestel gekocht wordt.

Na de Warmtevisie volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Het wijkuitvoeringsplan wordt vervolgens samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. De kosten, kosten voor bewoners/gebouweigenaren en de lokale situatie worden meegenomen.

De rol van de gemeente

Gemeenten hebben van het Rijk de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moet leiden. Elke gemeente heeft ook de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het aardgas af te gaan. Dit doet de gemeente in overleg met alle partijen die bij een wijk betrokken zijn. Dat noemen we een wijkuitvoeringsplan. En dat wordt opgesteld samen met inwoners.

Wie werken mee aan de warmtevisie?

In samenwerking met Reggewoon, netbeheerders Coteq en Enexis, waterschap Vechtstromen, Twence, maatschappelijke partners en energiestichtingen stelt de gemeente een eerste concept van de warmtevisie op. Er moet eerst onderzocht worden welke alternatieven technisch en financieel geschikt zijn voor de verschillende dorpen en buurtschappen. Dat hangt van veel facturen af. Woningeigenaren en huurders kunnen over dit concept straks op verschillende momenten meedenken en meepraten. Via digitale inwonersbijeenkomsten kunnen inwoners aangeven wat ze belangrijk vinden het de overstand naar duurzame warmte. En ze kunnen hun ideeën en wensen kwijt. Deze input wordt ook meegenomen in de concept warmtevisie van de gemeente Wierden. We houden je op de hoogte wanneer deze bijeenkomsten gehouden worden.

De keuze voor een duurzame warmtevoorziening

De keuze voor een andere warmtevoorziening wordt aan bewoners, ondernemers en gebouweigenaren voorgelegd op basis van een zorgvuldige afweging van alle alternatieven voor een wijk. Hierbij is betaalbaarheid een van de uitgangspunten. Uiteindelijk beslist iedere woningeigenaar zelf of hij of zij meedoet met het alternatief voor de wijk, of zelf een ander passend alternatief zoekt.

De rol van de gemeenteraad

Het is aan de gemeenteraad van iedere gemeente om de Warmtevisie vast te stellen. Deze vastgestelde versie vormt de basis voor nadere uitwerking. Na de transitievisie stelt de gemeenteraad per wijk een wijkuitvoeringsplan vast. Hierin wordt de keuze voor het voorkeursalternatief voor de wijk wordt gemaakt. Niet voor elke wijk wordt direct een wijkuitvoeringsplan gemaakt; dit zal de komende 30 jaar gefaseerd plaatsvinden.

Je kunt zelf nu al aan de slag

  • Heb je plannen om je keuken te verbouwen? Kies dan nu voor koken op inductie.
  • Ben je van plan om je huis te verbouwen? Neem dan gelijk ook isolatie mee. Door je huis goed te isoleren gaat het warmtegebruik omlaag, bespaar je energie én kosten.
  • Als je al een goed geïsoleerd huis hebt, kun je ook nadenken over een warmtepomp.
  • Ook kun je zonnepanelen op je dak leggen en je eigen energie opwekken.

Zo kun je alvast beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij. Hier lees je meer over energiebesparing. Of neem contact op met het energieloket, zij helpen je graag verder!