Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Wat doet de gemeente?

Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersomstandigheden zoals hevige regen, extreme hitte en droogte zijn aanpassingen in onze leefomgeving nodig. Dit heet klimaatadaptatie. De gemeente Wierden volgt landelijke afspraken om er voor te zorgen dat onze gemeente in 2050 klimaatbestendig is.

Problemen in beeld

In 2019 is er op basis van verschillende modellen en onderzoeken een atlas ontwikkeld die laat zien waar in onze gemeente problemen op het gebied van water en droogte voorkomen. Nu, maar ook in de toekomst. Op www.wierden.nl/klimaatatlas zie je de verschillende kaarten.

ln gesprek

De laatste twee jaar hebben we met veel samenwerkingspartners gesproken over concrete maatregelen die we kunnen nemen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Daarnaast hebben we ook veel inwoners gesproken om bewustwording over dit onderwerp te vergroten en het belang van klimaatadaptatie te benadrukken.

Aan de slag

De afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten. Aan de Korianderhof in Wierden zijn wadi’s aangelegd en binnenkort volgen er nog meer aanpassingen in Wierden Oost. In Enter hebben we rondom de Erve Weterinck meer ruimte gemaakt voor waterberging. En in het najaar gaan we aan de slag in Wierden West. Ook bij nieuwe projecten houden we rekening met klimaatadaptatie.

Uitvoeringsprogramma

Alle gesprekken die intern en extern zijn gevoerd leiden tot een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Dat is een planning voor de lange termijn waarin staat welke maatregelen de gemeente Wierden de komende jaren gaat uitvoeren op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte. Aan het eind van het jaar neemt de gemeenteraad een besluit over dit uitvoeringsprogramma.

Heb je goede ideeën om onze gemeente klimaatbestendig in te richten? Dan horen wij dat graag. Stuur een mail naar Nico Rouwers via bouwenenwonen@wierden.nl.

Watertakenplan
Elke gemeente moet een plan maken waarin staat hoe ze voor nu en in de toekomst invulling geeft aan haar watertaken of ook wel zorgplichten genoemd. Dit zijn er drie:

  • afvalwater
  • hemelwater
  • grondwater

De gemeente Wierden heeft dit vastgelegd in het zogenaamde Watertakenplan. Je kunt dit plan hier inzien. En je kunt ook het bijlagenrapport downloaden.