Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Duurzaam opwekken

In 2018 heeft de gemeente Wierden de ambitie uitgesproken dat in 2050 alle elektriciteit die gebruikt wordt in de gemeente Wierden van duurzame oorsprong is, geproduceerd binnen of buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat we elektriciteit bijvoorbeeld opwekken met zonneparken.

De ambitie van de gemeente Wierden sluit aan bij de RES Twente en het Klimaatakkoord. Uiteindelijk willen we naar een 100% energie-neutrale gemeente in 2050. Dat betekent dat we ruimte bieden aan grootschalige vormen van duurzame elektriciteitsopwekking om dit doel te bereiken.

De RES Twente

De Regionale Energiestrategie (RES) Twente is een van 30 energieregio's in Nederland. Samen geven de energieregio's invulling aan het Klimaatakkoord om onze CO2 uitstoot te verminderen naar 49% in 2030 en zelfs naar 0% in 2050. Dat betekent dat we onze elektriciteit duurzaam gaan opwekken met wind en zon. In totaal willen we in 2030 samen 3500 GWh aan duurzame elektriciteit op land opwekken. Elke RES-regio levert daar een bijdrage aan. Op deze pagina lees je alles over hoe Wierden bijdraagt aan de RES Twente en wat dat betekend.

Asbest eraf, zon erop

Het verbod op asbest is voorlopig van tafel, maar in de gemeente Wierden willen we een veilige en schone leefomgeving. Daar hoort asbest niet in thuis. Daarom willen wij juist de asbestaanpak versnellen en bedrijven verduurzamen. Dat doen we met het pilotproject Asbest eraf, zon erop! Een expertteam en een digitaal loket voor ondernemers staan centraal in de gemeente Wierden. Provincie Overijssel heeft ook een subsidie opgesteld voor asbest eraf, zon op. Lees hier meer over Asbest eraf, zon erop.

Ruimte voor duurzame opwek

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om die ruimte ook in onze gemeente te bieden. Voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling is, dat er een goede balans is tussen ecologische, economische, technologische en sociale belangen. Grootschalige duurzame elektriciteit moet niet alleen landschappelijk geaccepteerd zijn, maar ook maatschappelijk. Dit hebben we vastgelegd in ons afwegingskader.

Het afwegingskader

Je kunt het afwegingskader hier inzien. Bij dit document hoort een bijlage Berekening afdracht fonds'. Deze kun je hier downloaden. Voor meer informatie over de behandeling van de gemeenteraad van het afwegingskader duurzame energie en alle belangrijke documenten, verwijzen we je naar de digitale gemeenteraad van 15 december 2020.

Dit zijn de initiatieven

In de gemeente Wierden willen we alle elektriciteit die we in 2050 nodig hebben, duurzaam opwekken. Dat betekent dat we elektriciteit bijvoorbeeld opwekken met zonneparken. Op dit moment zijn verschillende initiatieven ingediend. Ze doorlopen een proces om uiteindelijk wel of niet gerealiseerd te worden. Je vindt hier een overzicht met gedetailleerde initiatieven in de gemeente Wierden.

Initiatief indienen? Dit is het proces

Om je initiatief verder te brengen, doorlopen we samen een proces in twee fasen. Eerst doe je een principeverzoek en daarna een aanvraag. Als je een principeverzoek indient, nemen we de locatie met bijbehorende oppervlakte op in onze digitale kaart met initiatieven. Hiermee is het voor elke inwoner van de gemeente Wierden duidelijk dat op deze locatie een zonnepark met een bepaald oppervlakte komt, dan wel in procedure is.

Je kunt via dit aanvraagformulier een principeverzoek indienen. Kijk wel even of je verzoek voldoet aan de indieningsvereisten van de gemeente Wierden. Dit overzicht vind je hier.

In dit schema lees je precies hoe het proces daarna verloopt. Heb je een initiatief wat een bijdrage kan leveren aan de duurzame opwek van energie voor de gemeente Wierden? Of heb je vragen? Neem dan contact met ons op, dan gaan we samen aan tafel om de mogelijkheden te bekijken.

Let op, genoemde bedragen worden jaarlijkse geïndexeerd.

Wil je meepraten & meedoen?

Dat kan! Alleen samen kunnen we de stap maken voor een duurzaam gemeente Wierden!