Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Toekomstvisie over duurzame energie

Bericht delen
Deel dit item via facebook Deel dit item via LinkedIn Deel dit item via Twitter

Inwoners van Wierden hebben van 10 september t/m 8 oktober jl. hun mening gegeven voor de Toekomstvisie van Wierden. De samenvatting en de rapportage van de gehele vragenlijst kun je hier lezen. We willen in dit bericht nader ingaan op hoe inwoners denken over de toekomst van duurzame energie.

De noodzaak en urgentie van duurzame energie wordt gezien. Over de wijze waarop de energietransitie moet plaats vinden zijn de meningen verdeeld. De reacties richten zich vooral op:

 • vraagreductie en energiebesparing
 • van het gas af
 • zonne energie
 • windenergie
 • alternatieven
 • innovatie en de rol van de gemeente

Vraagreductie en energiebesparing

Deelnemers (5 à 10) wijzen er op te beginnen met een vraagreductie en energiebesparing. Vervolgens kunnen meerdere duurzame bronnen of een combinatie hiervan worden ingezet waarbij er ook aandacht moet zijn voor alternatieven en innovatie. De meeste van hen denken dat met alleen zonne- en windenergie het energieprobleem niet is op te lossen.

Van het gas af

Deelnemers (15 à 20) denken dat het voorlopig niet mogelijk is om allemaal van het gas af te gaan. Eerst moet de bestaande infrastructuur worden aangepast. Dit gaat veel te traag. Bovendien zijn veel oudere woningen in de gemeente niet geschikt om aardgasloos te worden en de noodzakelijke kosten voor woningaanpassingen kunnen veel inwoners niet dragen. En er moet eerst een goed alternatief worden gevonden.

Zonne energie

Deelnemers (110 à 120) spreken zich uit over zonnevelden. De meeste van hen adviseren een volgorde waarbij eerst daken van woningen, bedrijven (industrie en agrarische bebouwing) en overheidsinstellingen (zoals op scholen, zwembad en sporthal) worden benut. Vervolgens langs de belangrijkste wegen of op landbouwgronden, mits ze landschappelijk goed worden ingepast. Er zijn ook deelnemers die überhaupt tegen zonnevelden zijn op gronden in het buitengebied. Mede door het slechte rendement en de belasting op het milieu bij de productie van zonnepanelen, waardoor zonnepanelen niet klimaatneutraal zijn. Een kleine groep wijst op slimme oplossingen, zoals zonnepanelen in muren en geluidschermen langs wegen. Waarbij er een focus zou moeten zijn op grote oppervlakken om maximaal rendement te realiseren. Tenslotte zijn er deelnemers die vinden dat (kleine) zonnevelden tot een versnippering en verstoring van het lokale landschap leiden.

Windenergie

Deelnemers (40 à 50) spreken zich uit over windmolens in de gemeente. De meeste van hen zijn tegen windmolens. Hiervoor worden meerdere redenen genoemd: landschapsvervuiling, storend voor vogels, slagschaduw, trillingen, geluidsoverlast, onvoldoende rendement, achterhaalde techniek, waardevermindering van woningen en de negatieve impact op de gezondheid. Bovendien wijst men op de belasting van het milieu bij de productie, het transport en onderhoud van windmolens. Een kleinere groep wil windenergie wel een kans geven. Geen hoge windturbines, maar bijvoorbeeld de kleinere windmolens bij agrarische bedrijven en woningen in het buitengebied. Kansen voor slimmer oplossingen, zoals de zogeheten ‘Windwokkels’ in tussengeleiders van autoweg of zogeheten ‘Zuil windmolens’. De laatste vorm veroorzaakt minder overlast.

Alternatieven en innovatie

Deelnemers (50 à 60) vragen aandacht voor alternatieven om duurzaam energie op te wekken. De meeste van hen noemen waterstof als alternatief. Begin met grootverbruikers. Onderzoek of de huidige infrastructuur van gasleidingen hiervoor kan worden ingezet. Vervolgens is er een groep die wijst op kernenergie als alternatief. Alternatieven die minder worden genoemd zijn: watermolens bij stuwen, aardwarmte, warmtenet, natuur in combinatie met energieopwekking, biogas en –massa. Bij biomassa worden ook vraagtekens gezet omdat dit niet duurzaam is en het milieu juist belast. Door een grote groep wordt aandacht gevraagd voor een goede opslag van warmte en energie. Zodat er ook duurzame energie is als er geen zon of wind is. En ook om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten. Verder geven de deelnemers afzonderlijk van elkaar diverse aandachtspunten of adviezen mee, zoals:

 • Ontwikkel energieknooppunten: lokaal opwekken, opslaan en gebruiken;
 • Denk ook aan andere toepassingen om te werken aan klimaatdoelen. Zo kan de toepassing van het mineraal Olivijn CO2 uit de atmosfeer onttrekken;
 • In relatie tot de ontwikkeling van de agrarische sector. Door het toepassen van waterstof in woningen en vervoer verdwijnt ca. 12% van de totale stikstofuitstoot. Ammoniak ontstaat door een reactie tussen de dikke en dunne fractie van landbouwdieren. Deze kan deels voorkomen worden door deze dieren zoveel mogelijk te weiden, meer info op puregraze.com. Stikstof blijft wel nodig om ons voedsel te laten groeien;
 • Energievraag verminderen en per gebruiker apart opwekken op een LCA-duurzame manier zodat de footprint van de gebruikte producten zo laag mogelijk zijn. Stoppen met zo veel mogelijk op één plek alles willen. Hoe lokaler hoe beter.

Rol van de gemeente

Deelnemers (20 à 30) spreken zich uit over de rol van de gemeente of de inzet van andere overheden, organisaties of het bedrijfsleven. De meeste van hen vinden dat de gemeente het voortouw en de regie moet nemen in de energietransitie en niet alles over moet laten aan marktpartijen en maatschappelijke initiatieven. Daarnaast is er een groep die vraagtekens zet bij de Regionale energiestrategie (RES). Deze zou niet haalbaar en onbetaalbaar zijn. Duurzame energie moet landelijk worden uitgewerkt en opgewekt en niet door elke gemeente afzonderlijk.

Deelnemers geven afzonderlijk van elkaar diverse aandachtspunten of adviezen mee, zoals:

 • Werk aan bewustwording van ons energiegebruik, energiebesparing en de noodzaak en urgentie van de energietransitie;
 • Onderzoek naar de lange termijn voor- en nadelen van energievormen, vooral zon- en windenergie. Informatie van partijen die belangen hebben is niet objectief;
 • Faciliteer initiatieven met subsidies en begeleiding;
 • Samenwerken met inwoners en bedrijven, meer lobby en ondersteuning;
 • Inzetten voor het behoud van het kunnen terug leveren van stroom, anders neemt niemand meer zonnepanelen;
 • Zonnepanelen op bestaande daken bij inwoners en ondernemers minder vrijblijvend maken;
 • De gemeente zou zelf zonneparken kunnen exploiteren en de opbrengsten laten terugkomen in de gemeentekas en besteden aan duurzaamheid;
 • Ook innovatieve technische bedrijven in deze sector zouden we moeten kunnen aantrekken;
 • Doe goed onderzoek voordat je keuzes maakt. Wat is echt duurzaam?

Wat is uw waardering van dit nieuwsbericht?

Zeer slecht Zeer goed

Reageren?